Jaap's Psion II Page

This is the Dutch translation of the Psion LZ/LZ64 Operating manual. It is also available in French, German, and Italian.


Gebruikershandleiding
ORGANISER II
Model LZ
en LZ64


november 1989

 

All rights reserved. This document and the programs referred to herein are copyrighted works of Psion PLC, London, England. Reproduction in whole or in part including utilisation in machines capable of reproduction or retrieval, without the express permission of Psion PLC, is prohibited. Reverse engineering is also prohibited.

The information in this document is subject to change without notice.

Psion and the Psion logo are registered trademarks of Psion PLC.
Psion Organiser II, Datapak and Rampak are trademarks of Psion PLC.
Lotus and 1-2-3 are registered trademarks or Lotus Development Corporation.


inhoud
gebruik van de organiser

0.1. Algemeen 0.2. Randapparatuur en pakketten 0.3. Onderdelen 0.4. De handleiding Deel een 1.1. De Batterij 1.1.1. De batterij plaatsen 1.1.2. De batterij vervangen 1.2. Om te beginnen 1.2.1. Inschakelen 1.2.2. De tijd instellen 1.2.3. Terugkeren naar het hoofdmenu 1.2.4. Uitschakelen 1.2.5. Samenvatting 1.3. Gegevens opslaan 1.3.1. De Save optie kiezen 1.3.2. Leren omgaan met het toetsenbord 1.3.3. Een record opslaan 1.3.4. Samenvatting 1.4. Records zoeken en wijzigen 1.4.1. Een record zoeken 1.4.2. Een record wijzigen, copiëren en verwijderen 1.4.3. Samenvatting 1.5. Alarmen 1.5.1. Een alarm instellen 1.5.2. Samenvatting 1.6. Month - de kalender 1.7. De agenda 1.7.1. Een afspraak Invoeren 1.7.2. Een agenda tekst wijzigen en verwijderen 1.7.3. De agenda menu opties 1.7.4. Samenvatting 1.8. De rekenmachine 1.8.1. Een berekening uitvoeren 1.8.2. Een uitkomst gebruiken in een andere berekening 1.8.3. Een berekening wijzigen 1.8.4. Geheugens van de rekenmachine 1.8.5. OPL en de rekenmachine 1.8.6. Samenvatting 1.9. De notitiebladen 1.9.1. Het gebruik van het hoofdblad 1.9.2. Meerdere notitiebladen gebruiken 1.9.3. Samenvatting 1.10. Wereldtijden en landnummers 1.10.1. De juiste verblijfplaats instellen 1.11. Tijd 1.11.1. De klok aan uur voor- of achteruit zetten 1.11.2. Stopwatch Deel twee 2.12. Bestanden 2.12.1. Een bestand kiezen 2.13. Opslag media 2.13.1. Gebieden A: B: C: 2.13.2. Datapaks, Rampaks en intern geheugen 2.14. Xfiles: extra data bestanden 2.14.1. Xfiles 2.14.2. Het actieve bestand 2.15. Utils: algemene hulpfuncties 2.16. Het hoofdmenu aanpassen 2.16.1. Hoofdmenu opties uitwissen 2.16.2. Hoofdmenu opties terughalen 2.17. Printen 2.18. Wat te doen bij problemen


hoofdstuk nul
inleiding

0.1.
Algemeen

De Psion Organiser II modellen LZ en LZ64 zijn uitgerust met een uitgebreide set mogelijkheden, waaronder:

De Organiser beschikt ook over een eigen programmeertaal, genaamd OPL (Organiser Programming Language), die is ontwikkeld om alle mogelijkheden van het apparaat volledig te benutten en de Organiser naar uw eigen wensen aan te passen.

De Organiser heeft een intern geheugen en twee externe aansluitingen die vergelijkbaar zijn met de disk-drives van een personal computer. Beide kunnen een datapak bevatten om informatie in op te slaan, of een programmapak met software zoals het pocket spreadsheet.

Het interne geheugen van het model LZ heeft een capaciteit van ongeveer 32.000 tekens, en dat van de LZ64 ongeveer 64.000 tekens. Bovendien kan de opslagcapaciteit aanzienlijk worden uitgebreid door de toevoeging van één of meerdere Datapaks - tot ruim 128.000 tekens per Datapak.

0.2.
Randapparatuur en pakketten

De randapparatuur van de Organiser stelt u onder meer in staat de in de Organiser opgeslagen informatie te printen, de Organiser aan te sluiten op een andere computer en informatie via een telefoonlijn te versturen. Tot de mogelijkheden behoren:

Randapparatuur
Printer
Netvoeding
Comms Link - aansluiting aan een desk top computer, modem of andere printer
Organiser Developer - om OPL programma's op een personal computer te ontwikkelen en te testen
Barcode (semafoon) leespen en magneetkaart lezer
Formatter - om Datapaks te wissen
Pager

Programma paks
Pocket spreadsheet (Lotus 1-2-3 compatible)
Oxford English spelling checker
Finance pack
Maths pack
Formulator

Datapaks
Datapaks - EPROM 16, 32, 64 en 128 K
Rampaks - RAM 32 K

Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid, neem contact op met PSION of met uw plaatselijke dealer voor een volledige lijst met beschikbare producten.

0.3.
Onderdelen

Dit is het achteraanzicht van de Organiser als de beschermhuls is verwijderd.
Onderdelen B en C, die worden beschermd door afdekplaatjes, zijn beide aansluitingen voor een Datapak, Rampak of een programmapak.

Dit is het bovenaanzicht van de Organiser, met het zgn. top slot waarop diverse randapparatuur kan worden aangesloten zoals de Psion printer of de Comms Link, barcode leespen of magnetische kaartlezer.

0.4.
De handleiding

De handleiding bestaat uit twee delen:

Deel 1 is een gebruiksaanwijzing die de ingebouwde programma's beschrijft, zoals de database, de agenda, de rekenmachine en het notitieblad.
Deze 10 hoofdstukken zijn opgesteld om te lezen met de Organiser bij de hand zodat u alles meteen kunt uitproberen. Aan het einde van elk hoofdstuk vindt u een korte samenvatting.

Deel 2 bevat aanvullende informatie over het gebruik van de Organiser - onder andere de toepassing van Datapaks, extra database files en de gespecialiseerde functies.

In de programmeer handleiding wordt de Organiser Programming Language (OPL) behandeld, evenals de meer technische informatie.


hoofdstuk een
gebruik van de organiser

1.1.
De batterij

De gegevens in het interne geheugen van de Organiser zijn afhankelijk van de aanwezigheid van de batterij. Het is daarom van belang dat u weet hoe de batterij geplaatst moet worden en wat te doen wanneer de batterij leeg is. Het is raadzaam altijd een reserve batterij bij de hand te hebben.

1.1.1.
De batterij plaatsen

De Organiser werkt op een 9 volt PP3 batterij. Wij raden u aan alkaline of lithium batterijen te gebruiken daar andere soorten kunnen leiden tot verlies van gegevens. Lithium batterijen hebben de langste levensduur.

Om de batterij te plaatsen:

De Organiser is nu klaar voor gebruik.

1.1.2.
De batterij vervangen

Als u de Organiser veel gebruikt, zal de batterij na ongeveer 3 maanden vervangen moeten worden. Deze boodschap waarschuwt u dat de batterij leeg is:

BATTERY TOO LOW      

Deze boodschap blijft 4 seconden op het scherm, waarna de machine zichzelf uitschakelt. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Let hierbij op de volgende punten:

Wanneer u de batterij vervangt, moet de Organiser uitgeschakeld zijn. Let erop dat u niet op ON/CLEAR drukt als de batterij verwijderd is.

Om de batterij te vervangen:

U kunt de Psion lichtnet adaptor gebruiken om de machine te voeden terwijl u de batterij verwisselt.

De gegevens in Datapaks en Rampaks zijn niet afhankelijk van de batterij.


hoofdstuk twee
gebruik van de organiser

1.2.
Om te beginnen

Dit onderdeel behandelt het inschakelen, het kiezen van een optie uit een menu, het instellen van plaats en tijd, en het uitschakelen. Dit wordt gevolgd door een samenvatting.

1.2.1.
Inschakelen

Om de Organiser aan te zetten:

Indien u niets ziet op het scherm regelt u het contrast met het wieltje aan de rechterzijde van het apparaat. Het aanpassen van het contrast kan vaker nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er contrastverschil optreedt tussen het gebruik van de Organiser op een bureau en in de hand.

De eerste keer dat u de Organiser inschakelt ziet u een copyright boodschap op het scherm, waarna u gevraagd wordt een taal te kiezen:

SELECT LANGUAGE   ____________________ English Français   Deutsch

Dit is een menu. In dit geval zijn de opties van het menu verschillende talen en u kunt de taal kiezen waarin u wilt werken. Merk op dat het eerste teken van het eerste woord wordt aangegeven door een knipperend blokje; de cursor:

SELECT LANGUAGE   ____________________ English Français   Deutsch

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de cursor kunt bedienen en keuzen kunt maken uit het menu.

Verplaatsen in het menu

Om met de cursor in het menu te bewegen kunt u de toetsen met de pijltjes (cursortoetsen) gebruiken:

Druk de right cursortoets (pijl naar rechts: rechts bovenaan het toetsenbord) enkele malen in om de cursor naar de verschillende opties te verplaatsen.

Wanneer de cursor zich bevindt op het laatst zichtbare woord op het scherm, krijgt u door de right cursortoets nogmaals in te drukken de volgende regel van het menu op het scherm.

Oefen het gebruik van alle vier de cursortoetsen om tussen de verschillende opties te bewegen.

Een optie kiezen uit het menu

Om een optie te kiezen kunt u twee dingen doen:

of

Als u de gewenste taal heeft geselecteerd, wordt het hoofdmenu getoond. Vanuit dit menu kunt u naar alle belangrijke Organiser functies gaan. Het ziet er als volgt uit:

X 0:00a Find Save Diary  Calc Time Notes  World Alarm Month

In de linker bovenhoek van het hoofdmenu ziet u het Organiser-symbool.

Het hoofdmenu

Negen van de beschikbare opties van het hoofdmenu zijn zichtbaar op het scherm. Er zijn nog vier andere opties, die niet zichtbaar zijn;

X 0:00a Find Save Diary  Calc Time Notes  World Alarm Month Prog Xfiles Utils Off

Find en Save: toegang tot het hoofd database bestand waar informatie wordt opgeslagen.

Diary: toegang tot de agenda

Calc: toegang tot de rekenmachine.

Time: toegang tot de klok, stopwatch en timer.

Notes: toegang tot het notitieboek.

World: geeft de telefoonnummers van alle grote steden en de locale tijd.

Alarm: voor het instellen van een alarm.

Month: geeft de maand-in-één-oogopslag kalender.

Prog: toegang tot OPL; de programmeertaal.

Xfiles: biedt u de mogelijkheid extra database bestanden te maken en te gebruiken, en op alfabetische volgorde te sorteren.

Utils: biedt een reeks toepassingen inclusief informatie over opslagruimte en password-bescherming.

Off: schakelt de Organiser uit.

Veel van deze toepassingen, zoals de agenda en de wereldtijden, werken op de interne klok. Deze moet u dus als eerste instellen.

1.2.2.
De tijd instellen

Om de Time optie te kiezen:

Druk op T (of gebruik de cursortoetsen om de cursor naar "Time" te verplaatsen en druk op EXE).

U bevindt zich nu in de tijdoptie, die de datum, tijd en verblijfplaats als volgt aangeeft:

Sun 1 Jan 1989 Wk52 0:07:25 am   London   United Kingdom

Om de klok in te stellen dient u het Time menu op te vragen.

Sun 1 Jan 1989 Wk52 0:07:25 am   ____________________ Stopwatch Timer Set→

Zomertijd

Als u de tijden in verschillende steden in de World-optie wilt aanpassen aan G.M.T. (Greenwich Mean Time), dient u aan te geven of er bij u een zomertijd geldt. In Nederland bijvoorbeeld gaat de klok van maart tot oktober een uur vooruit.
Dus, als uw verblijfplaats Nederland is en het is zomer:

1:07:25 am (D)

Houdt er wel rekening mee, dat de Organiser niet automatisch corrigeert voor zomertijd in andere landen. Als u voor NL zomertijd ingeeft, dan gaat deze tijd een uur verschillen met België.

De klok instellen op de huidige datum en tijd

Wanneer twee menu opties dezelfde beginletter hebben, zoals hier Stopwatch en Set, beweegt u door de lettertoets in te drukken steeds tussen deze twee opties en kunt u op EXE drukken om een van de opties te kiezen.

Merk op dat de dag van de week en het weeknummer automatisch mee veranderen met de datum. De dagaanduiding kan onjuist zijn; om dit te veranderen:

Om de klok aan te zetten:

De klok op het scherm zal nu de juiste tijd aangeven. Indien u deze wilt wijzigen kunt u opnieuw Time kiezen vanuit het hoofdmenu.

Meer informatie over de klok vindt u in hoofdstuk 1.11.

NB. Middernacht wordt in de 12 uurs aanduiding weergegeven als 0:00a en in de 24 uurs aanduiding als 00:00.

1.2.3.
Terugkeren naar het hoofdmenu

1.2.4.
Uitschakelen

U kunt de Organiser alleen uitschakelen vanuit het hoofdmenu, Als u daar niet bent, druk dan eens of meerdere malen ON/CLEAR in.

Om weer in te schakelen drukt u op ON/CLEAR.

Automatisch uitschakelen

Indien de Organiser gedurende vijf minuten ingeschakeld blijft zonder dat er toetsen ingedrukt worden, schakelt hij zichzelf uit om de batterij te sparen. Als u ON/CLEAR indrukt, schakelt de Organiser weer in op de plaats waar hij zichzelf uitschakelde. Uw gegevens zijn intact en u kunt verder gaan waar u was gebleven.

1.2.5.
Samenvatting

Inschakelen
Een optie kiezen uit het menu

of

De tijd instellen
Uitschakelen

hoofdstuk drie
gebruik van de organiser

1.3.
Gegevens opslaan

De Organiser heeft een database voor het opslaan van allerlei informatie. Dit hoofdstuk leert u hoe u een record in het bestand MAIN kunt opslaan. Het leert u ook omgaan met het toetsenbord.

Wat is een record?

Een record is elk gegeven dat u in de Organiser opslaat, zoals een naam en telefoonnummer, of een klantnaam en -nummer.

1.3.1.
De Save optie kiezen

Om een naam, adres en telefoonnummer op te slaan:

In een record als deze kunt u nu informatie intypen:

S HOLMES 01 006 7171 221b BAKER ST LONDON W1

Kijk ondertussen het gedeelte door over het toetsenbord, op de volgende pagina, en neem de tijd om te experimenteren en met de toetsen vertrouwd te raken.

1.3.2.
Leren omgaan met het toetsenbord

Oefenen met het gebruik van de toetsen:

Letters

De lettertoetsen produceren normaliter hoofdletters (bovenkast) op het scherm.

Cijfers

Als er letters getypt worden is de cursor een knipperend blokje.

Als er cijfers getypt worden is de cursor een lijn.

Delete
Nieuwe regel
Regels samenvoegen
Een regel tussenvoegen
Alle regels bekijken
Scrollen

 a______________9:30a  Save on A:   ← LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGER_    

1.3.3.
Een record opslaan

Wanneer u de ingevoerde gegevens wilt opslaan:

U keert nu terug naar het hoofdmenu. U kunt het record weer opvragen met behulp van de Find optie.

Het record verlaten

Wanneer u een gedeeltelijk ingevoerd record wenst te onderbreken en het niet wenst op te slaan:

Het scherm wordt leeggemaakt en u kunt opnieuw beginnen.

Het record opslaan in een Datapak

Wanneer u een Datapak heeft aangesloten op uw Organiser kunt u het record daarin opslaan.

Wanneer u klaar bent met typen in het record maar voordat u EXE indrukt, drukt u op MODE om van device te veranderen.

Het interne geheugen is device A:. Aangesloten Datapaks zijn devices B: en C:. Normaal gesproken werkt u in device A:, zodat het scherm er als volgt uitziet:

a______________9:30a Save on A:   >S HOLMES   01 006 7171

Wanneer u MODE indrukt, en een Datapak heeft aangesloten op de bovenste slot, zal de tweede regel van het scherm veranderen in:

Save on B:

Of, als u de Datapak heeft aangesloten op de onderste slot:

Save on C:

Als u geen datapaks heeft aangesloten, heeft het indrukken van MODE geen gevolgen.

Recordgrootte

Ieder record kan tot 16 regels lang zijn en ieder volledig record kan maximaal 254 tekens bevatten. Elke regel kan een willekeurig aantal tekens bevatten.

Sneller opslaan

Indien u meerdere records ineens wilt opslaan kunt u dit eenvoudiger doen in Xfiles. Zie hiervoor hoofdstuk 1.14.

1.3.4
Samenvatting

Een record opslaan
De EXE, ON/CLEAR en MODE toetsen

hoofdstuk vier
gebruik van de organiser

1.4.
Records zoeken en wijzigen

Dit hoofdstuk wijst u hoe een opgeslagen record kunt opzoeken, om het vervolgens te wijzigen, copiëren of verwijderen.

1.4.1.
Een record zoeken

De Find prompt wordt nu getoond:

a 9:30a Find in A:   >_  

Om een record te zoeken typt u een zoeksleutel in, die bestaat uit een aantal van de tekens van het record. Bijvoorbeeld, als u het adres van Holmes bewaard heeft:

Het record wordt als volgt op het scherm getoond:

S HOLMES   01 006 7171   221B BAKER ST   LONDON W1

Of, als het gevonden record niet het gewenste is:

Als er niet meer records zijn die de gegeven zoeksleutel bevatten, verschijnt de volgende boodschap:

NO MORE ENTRIES

U kunt nu een aantal dingen doen:

NB. Om terug te kijken vanaf het einde van het recordbestand. kunt u SHIFT ingedrukt houden terwijl u op EXE drukt nadat u de zoeksleutel heeft ingetypt.

Scrollen

Als een record is gevonden, slaat de cursor op de eerste regel:

Als de cursor op een regel komt die langer is dan het scherm is hij niet zichtbaar, en de regel verschuift zodat u het geheel kunt lezen.

Codes opslaan

Als u meerdere verwante records heeft, kunt u een code aanbrengen in elk record zodat u ze alle met dezelfde zoeksleutel kunt opvragen. Als u bijvoorbeeld de nummers van meerdere filialen opslaat, kunt u in elk record de code FIL intoetsen.

Wild cards in zoeksleutels

Als u veel records in de Organiser heeft opgeslagen is het handig om de zoeksleutels nader te specificeren. Er zijn twee zgn. wild cards die u daarbij kunt gebruiken, nl. * en +, ter vervanging van één of meerdere tekens:

* Vervangt een groep tekens
+ Vervangt een enkel teken.

Voorbeelden

AGN is eigenlijk *AGN* , zodat met deze zoeksleutel alle records worden gezocht waar de letters AGN in voorkomen:

AGN PETER WOOD AGN WILSONS Champagne: 1981 Reg No. F602 AGN Agnes Littlehampton

AGN*HAM zoekt alleen de records op die AGN en HAM in deze volgorde bevallen:

Agnes Littlehampton

HAM*AGN zoekt alleen de records op die HAM en AGN in deze volgorde bevatten: Champagne: 1981.

JAMES RE+D zoekt:

JAMES REID James Read JAMES REED

Alle records bekijken

Wanneer u alle opgeslagen records wilt doorkijken:

Na het laatste record verschijnt de NO MORE ENTRIES boodschap. Druk EXE nogmaals in om naar het eerste record terug te gaan of druk op ON/CLEAR om naar het hoofdmenu terug te keren.

1.4.2.
Een record wijzigen, copiëren en verwijderen

Een record wijzigen

Wanneer u een record wilt veranderen - bijvoorbeeld omdat een telefoonnummer is gewijzigd:

Save on A:   >S HOLMES   01 006 7171

U kunt nu wijzigingen aanbrengen, op dezelfde manier als het voor het eerst opslaan van een record.

Als u nog niet bekend bent met het toetsenbord, zie het betreffende onderdeel in hoofdstuk 1.3.

De wijzigingen annuleren

Als de wijzigingen niet naar wens zijn kunt u ze annuleren voordat u EXE indrukt door op ON/CLEAR te drukken. De gewijzigde versie verdwijnt.

Druk nogmaals op ON/CLEAR om terug te keren naar het hoofdmenu. Het originele record bevindt zich nog in het geheugen.

Een record naar een Datapak copiëren

Wanneer u een record wilt copiëren van bijvoorbeeld het interne geheugen A: naar Datapak B:

Het record is gecopiëerd op het Datapak B: en het origineel wordt bewaard in het interne geheugen (A:).

Een record verwijderen

Wanneer u een record wilt verwijderen:

U wordt als volgt gevraagd om te bevestigen:

Dr JEKYLL   01 002 8888   ____________________ Delete? Y/N/All

Als u het record toch niet wilt verwijderen, drukt u op N, en om alle records te verwijderen, van waar u zich nu bevindt tot het einde van de file die overeenkomt met uw zoeksleutel, drukt u op A. U wordt dan wederom gevraagd te bevestigen.

1.4.3.
Samenvatting

Een record opzoeken
Wild cards
Een record wijzigen
Een record naar een ander device copiëren
Een record verwijderen

hoofdstuk vijf
gebruik van de organiser

1.5.
Alarmen

Organiser alarmen gaan zelfs af wanneer de machine uitgeschakeld is.

U kunt het alarm zo instellen dat het één keer afgaat of elke dag als wekker. Maar u kunt ook een alarm instellen voor elk uur, elke week of elke werkdag.

1.5.1.
Een alarm instellen

Om een alarm in te stellen:

Als u nog geen alarmen heeft ingesteld ziet het scherm er als volgt uit:

A 11:30a 1) Free   2) Free   3) Free 4) Free 5) Free 6) Free 7) Free 8) Free

Er zijn acht afzonderlijke alarmen die u op elke gewenste lijd kunt instellen. Gebruik de up en down cursortoetsen om door de lijst te bewegen.

Het scherm ziet er dan als volgt uit:

A 11:30a 1) Wed 11:30a Once  2) Free   3) Free

De cursor is versprongen en er zijn vier instellingen die u op deze regel desgewenst kunt wijzigen - dit zijn de dag, het uur, de minuten en het soort alarm.

Er zijn vijf soorten alarmen:

Once - gaat slechts éénmaal af en kan op elke gewenste tijd worden ingesteld voor de komende zeven dagen.
Hourly- gaat elk uur af.
Daily - gaat elke dag af.
Wrkday- gaat elke werkdag af; van maandag tot en met vrijdag.
Weekly- gaat eens per week af.

Merk op dat de dag en tijd weergave verandert afhankelijk van het soort alarm dat u instelt - bijvoorbeeld de dagoptie vervalt als u het soort alarm verandert in Daily.

U kunt kiezen uit drie signalen:

Normal Siren Chimes

U keert nu terug naar de lijst van alarmen waar het nieuwe alarm wordt getoond.

Keer terug naar het hoofdmenu door op ON/CLEAR te drukken, of stel nog een alarm in door met de down toets te verplaatsen en de procedure te herhalen.

Een signaal uitschakelen

Als u de Organiser in gebruik heeft in de tijd dat het alarm af moet gaan, zal het uw handelingen onderbreken. Als de Organiser uitgeschakeld is, zal het zichzelf eerst inschakelen. In beide gevallen gaal het signaal af, en een boodschap zal als volgt worden vertoond:

****** ALARM ******* 11:12   11:12   Press ON/CLEAR

Om het signaal uit te zetten:

Als u niet in de buurt bent om dit te doen schakelt de Organiser zichzelf na een minuut automatisch uit.

Een alarm annuleren

Het alarm komt nu weer vrij - bijvoorbeeld:

1) Free

Het alarm is geannuleerd en u kunt een nieuwe instellen, of u kunt terug gaan naar het hoofdmenu met ON/CLEAR.

Een alarm veranderen

U kunt ten alle tijden een alarminstelling wijzigen. Ga er met de cursor naartoe en druk op EXE om het op te vragen. Verander de instelling en druk weer op EXE. Als u een alarm wilt terugstellen op de oorspronkelijke instelling dient u op ON/CLEAR te drukken in plaats van op EXE.

1.5.2.
Samenvatting

Een alarm instellen
Een signaal uitschakelen

hoofdstuk zes
gebruik van de organiser

1.6.
Month - kalender

De Month optie in het hoofdmenu is een kalender die u een maand in zijn geheel toont. U kunt deze functie gebruiken voor het snel opzoeken van data en als toegang tot de agenda.

Mo Tu We Th Fr Aug89 -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -- -- --

Om terug te keren naar het hoofdmenu:

Om een bepaalde dag uit de agenda op te vragen:

De kalender loopt van het jaar 1900 tot 2155. Om het keuze menu van de maandkalender te verkrijgen dient u op MODE te drukken. Zie voor uitleg over de opties het volgende hoofdstuk over de agenda.


hoofdstuk zeven
gebruik van de organiser

1.7.
De agenda

Er zijn twee manieren om in de agenda te komen:

Om een overzicht van de huidige week te verkrijgen:

U kunt nu meteen zien wanneer u nog geen afspraken heeft:

De vier strepen onder elke dag staan voor ochtend, lunchtijd, middag en avond. Als u een afspraak heeft gemaakt voor een van deze dagdelen wordt het streepje vervangen door een blokje.

De cursor is een knipperende pijl die het huidige dagdeel aangeeft, in het onderstaande voorbeeld lunchtijd op zaterdag 7:

Mo Tu We Th Fr Oct89 02 03 04 05 06 07 08 = = = = = →= = = = = = = = =

Ochtend - van middernacht tot 12 uur.
Lunchtijd - van 12 tot 14 uur.
Middag - van 14 tot 18 uur.
Avond - van 18 uur tot middernacht - In dit dagdeel is een afspraak gemaakt.

NB. Als deze dagindeling u niet bevalt, kunt u de tijden veranderen in de Diary Setup optie.

1.7.1.
Een afspraak invoeren

Om de pijl te verplaatsen naar het gewenste dagdeel:

U krijgt nu de pagina van de gekozen dag te zien. Als u geen afspraken heeft ingevoerd ziet dit er als volgt uit:

Sun 8 Oct 1989 Wk40   <Free Day>  

Om een afspraak te noteren typt u de gewenste tekst in alvorens de tijden in te stellen.
Als u begint met intypen verschijnt de Edit prompt:

Edit: LUNCH WITH BJ-

12:00p→12:15p LUNCH

Indien de ingestelde starttijd nog niet bereikt is, wordt er gevraagd of u een alarm wenst:

Alarm? Y/N

Als u Y hebt ingedrukt, vraagt de Organiser hoeveel minuten voor de eigenlijke afspraak het alarm moet afgaan:

Alarm: 15 minutes

De pagina ziet er nu als volgt uit:

Sun 8 Oct 1989 Wk40 6:00a <Free>   12:00p LUNCH WITH BJ 1:30p <Free>

De afspraak is nu genoteerd. Een alarm wordt aangegeven met een bel op het scherm. Ais de tekst te lang is voor het scherm, scrollen de regels.
In het bovenstaande scherm is de afspraak vastgesteld van 12:00 tot 13:00. Erboven en -onder zijn nog delen vrij.

U kunt nu naar het weekoverzicht teruggaan met ON/CLEAR, of u kunt met de right toets naar de volgende dag gaan.

U kunt ook nog meer tekst invoeren, bijvoorbeeld om een afspraak vast te leggen voor na de lunch:

De dag ziet er nu ongeveer als volgt uit:

Sun 8 Oct 1989 Wk40 12:00p LUNCH WITH BJ 1:30p <Free>   3:00p TENNIS

Om het weekoverzicht te bekijken dient u op ON/CLEAR te drukken.

NB. Als u de invoerprocedure wilt versnellen door de alarm prompts te onderdrukken, kunt u dit doen door in het diary menu de optie Setup te kiezen.

Een alarmsignaal van de agenda uitschakelen

De alarmen van de agenda werken hetzelfde als de gewone Organiser alarmen. Daarnaast wordt echter ook uw afspraak op het scherm zichtbaar - als volgt:

Fri 7 Jul 1989 Wk27 11:15   11:15   GROUP MEETING

Druk op ON/CLEAR om het alarm uit te schakelen.

Onopgemerkte signalen

Wanneer u de ON/CLEAR indrukt om het signaal van het agenda-alarm uit te zetten, betekent dit voor de Organiser dat u erop heeft gereageerd. Wanneer u nu enkele signalen mist, ziet u de volgende keer dat u de Organiser inschakelt de volgende boodschap op het scherm:

YOU HAVE MISSED   02 DIARY ALARMS   ____________________ Review? Y/N

Als u op Y drukt krijgt u de eerste afspraak te zien. Druk op ON/CLEAR om de daaropvolgende afspraken op het scherm te krijgen.

1.7.2.
Een agendatekst wijzigen of verwijderen

Om een tekst te veranderen:

Om een tekst te verwijderen:

Als de tekst niet in de buurt van de huidige datum is, kunt u er het snelst heengaan via de Find of Goto opties uit het agenda menu.

1.7.3.
De agenda menu opties

U kunt het agenda menu op het scherm krijgen binnen het week- of het dagoverzicht. Als u alle opties wilt zien dient u het menu vanuit het dagoverzicht op te vragen.

Als u op MODE drukt verschijnt het agenda menu. In een dergelijk éénregel-menu:

Find en Goto geven direct toegang tot teksten en data.
Copy, Cut en Paste copiëren en verplaatsen teksten.
Alarm stelt alarmen in of verwijdert ze.
Tidy verwijdert verouderde teksten of schrijft ze weg.
Print drukt de agenda af.
Save en Restore voor het opslaan en terughalen van hele agenda's.
Xrestore laadt een agenda die is gemaakt op een Model CM of XP.
Setup dient voor het aanpassen van de agenda onderdelen aan uw schema's, en om de prompt te onderdrukken.

Find

Met behulp van een zoeksleutel kunt u een tekst in de agenda terugvinden.

Find:TEN     Sun 8 Oct 1989 Wk40 3:00p TENNIS

Indien dit niet de gewenste tekst is, drukt u nogmaals op EXE om de volgende opgeroepen tekst te bekijken. Als de boodschap NO MORE ENTRIES verschijnt, kunt u de sleutel veranderen en nogmaals zoeken,

Wanneer u de gewenste tekst heeft gevonden:

U kunt de tekst nu uitwissen, wijzigen of verplaatsen.

NB. Met behulp van de DEL toets kunt u snel overbodige teksten wissen. Als u met Y bevestigt, wordt de tekst verwijderd en krijgt u de volgende opgeroepen tekst te zien.

Goto

Met deze optie gaat u direct naar de gewenste datum om een tekst in te typen of een bestaande tekst te wijzigen.

Goto: Mon 2 Jan 1989

Ais de gewenste datum op het scherm verschijnt, drukt u EXE in om deze op te vragen.

Cut, Copy en Paste (alleen op dag pagina's)

Deze functies kunt u gebruiken om een tekst te verplaatsen of om meerdere malen te copiëren voor terugkerende afspraken.

Om een tekst te verplaatsen:

De tekst wordt verwijderd en als volgt in het geheugen bewaard:

Wed 2 Aug 1999 Wk31 12:30a <Free>   6:30p   -------->SQUASH 7:30p <Free>

Om een tekst te copiëren:

Uw tekst is gecopiëerd en als volgt in het geheugen opgeslagen:

Wed 2 Aug 1999 Wk31 12:30a <Free>   6:30p SQUASH   -------->SQUASH 7:30p <Free>

Als u één van beide handelingen heeft uitgevoerd, kunt u naar "lege" dagen en vrije dagdelen gaan, en wederom op MODE drukken, Paste kiezen en de tekst in zoveel dagdelen overnemen als u wilt:

Fri 11 Aug 1989 Wk32  Mon 4 Sep 1989 Wk36 12:30a <Free>    12:30a <Free>   8:30p SQUASH   <---SQUASH---> 8:30p SQUASH   9:30p <Free>  9:30p <Free>

Als u de tekst overneemt, worden ook de bijbehorende tijdsduur en alarminstelling gecopiëerd. U bevindt zich direct in de instel-procedure. Het origineel blijft in het geheugen, en kan in andere dagdelen worden overgenomen totdat het vervangen wordt doordat u een andere tekst gaat verwijderen of copiëren.

Alarm (alleen dagpagina)

Als de Cursor op een agenda invoer staat, drukt u op MODE om het menu te krijgen, en kiest u Alarm.

Als er al een alarm in werking is voor de betreffende afspraak, wordt deze verwijderd.

Wanneer dit niet het geval is, ziet u de volgende prompt:

Alarm: 15 minutes

U kunt ook op deze manier alarmen inschakelen als u de gewone alarm prompts via Setup heeft uitgeschakeld.

Print

U kunt het printen onderbreken door op ON/CLEAR te drukken.

Als er geen printer is aangesloten, krijgt u de foutmelding DEVICE MISSING te zien.
Zie hoofdstuk 2.17. voor verdere informatie over printen.

Tidy

Met behulp van deze optie kunt u uw agenda schoonmaken door verouderde afspraken te verwijderen. Dit vergroot de geheugencapaciteit.

Tidy entries before Thu 14 Sep 1989

Bestandnamen kunnen maximaal acht tekens bevatten waarvan de eerste een letter moet zijn.

Als de bestandnaam die u opgeeft al bestaat, krijgt u de volgende boodschap te zien:

Append Delete

Kies Append als u de verouderde teksten wilt toevoegen aan het bestaande bestand of Delete als u de inhoud van het bestaande bestand wilt verwijderen en vervangen door de verouderde teksten.

Save en restore - agenda's opslaan

Het is aan te raden om periodiek (bv. iedere week) een back-up te maken van uw agenda. Op een datapak is deze vitale informatie optimaal beveiligd. Bovendien kunt u geheugenruimte vrijmaken door met een nieuwe te beginnen. De agenda wordt dan bewaard als een gegevensbestand die u dient te benoemen om het te onderscheiden van andere gegevensbestanden. U kunt het gehele bestand of delen eruit ten alle tijden opvragen.

Save

Deze optie slaat al uw agenda invoer op in een bestand.

Bestandnamen kunnen maximaal acht tekens bevatten waarvan de eerste een letter moet zijn.

Als het bestand dat u opgeeft al bestaat, krijgt u de volgende keuze:

Append Delete

Als u de agenda invoer wilt toevoegen aan het bestaande bestand, dient u Append te kiezen: als u het bestaande bestand wilt uitwissen en vervangen door het zojuist gemaakte, kiest u Delete.

Restore

Als u de agenda heeft opgeslagen in een bestand, kunt u deze geheel of gedeeltelijk terughalen naar het werkgeheugen met behulp van deze optie.

Er wordt gevraagd welk agenda bestand u wilt terughalen:

Restore A:_

Druk op MODE als het bestand op een pak staat, toets vervolgens de bestandnaam in of druk op EXE om een lijst van alle agenda en databestanden te zien te krijgen. Kies het gewenste bestand door met de down toets te verplaatsen en druk op EXE.

(Zie voor nadere informatie over het selecteren van bestanden uiteen lijst, de hoofdstukken over bestanden.)

U dient nu te kiezen voor gedeeltelijk of geheel terughalen.

In beide gevallen dient u aan te geven hoe u het agenda bestand wilt combineren met de in werking zijnde agenda:

Als er nu twee overlappende afspraken zijn op dezelfde datum, wordt de teruggehaalde aan het eind van de lopende afspraak toegevoegd voorafgegaan door een deken. (Behalve wanneer de afspraken identiek zijn, dan wordt de tekst niet herhaald). Als de twee teksten samen meer dan 64 tekens bevatten, meldt de Organiser dat de tekst is ingekort.

Als foutieve gegevens worden teruggehaald verschijnt een dergelijke boodschap:

ERROR record 4

U kunt dit oplossen door naar het bestand in Xfiles te gaan, daar het vierde record op te zoeken en de gegevens aan te passen.

Meer over agenda bestanden vindt u in het hoofdstuk over de verschillende soorten bestanden in de programmeer handleiding.

Xrestore

Met deze optie kunt u een agenda terughalen die is opgeslagen in een Organiser II model CM of XP. Er wordt gevraagd de bestandnaam aan te geven en u volgt verder de procedure beschreven onder Restore.

U kunt echter een CM/XP agenda niet in een actieve agenda insorteren - de laatste zal dan worden uitgewist.

Setup

Met deze optie verandert u de opzet van de agenda.

Slots change at:   12:00p 2:00p 6:00p   Alarm prompts: ON

Slot 1 begint altijd bij middernacht (00:00) en slot 4 eindigt altijd om 24:00. De drie tijden daartussen kunt u echter veranderen.

De instelling 1:00p 2:00p 7:00p leidt tot de volgende dagindeling:

Slot 100:00 tot 13:00
Slot 213:00 tot 14:00
Slot 314:00 tot 19:00
Slot 419:00 tot 24:00

De vierde regel op het scherm biedt u de mogelijkheid de alarm prompts uit te schakelen.

Wanneer u dit gedaan heeft zal de Alarm? Y/N uw prompt nooit op het scherm verschijnen maar u kunt nog wel alarmen instellen via Alarms in het agenda menu.

1.7.4.
Samenvatting

Een afspraak in de agenda noteren

Om naar de gewenste dag te gaan:

of

of

Op de betreffende pagina aangekomen:

Een afspraak opzoeken om te wijzigen of verwijderen
Gegevens copiëren of verplaatsen

hoofdstuk acht
gebruik van de organiser

1.8.
De rekenmachine

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe u eenvoudige berekeningen kunt uitvoeren, en vervolgens hoe u uitkomsten opnieuw kunt gebruiken, berekeningen kunt aanpassen en de tien geheugens kunt gebruiken.

In het tweede deel wordt uitgelegd hoe u de OPL functies en procedures kunt toepassen op de rekenmachine.

1.8.1.
Een berekening uitvoeren

± 9:30a   Calc:_  

In de rekenmachine hoeft u SHIFT niet te gebruiken om cijfers en symbolen te typen - deze verschijnen automatisch. U dient SHIFT te gebruiken om letters te typen.

De basisbewerkingstekens, +. -, / (delen), * (vermenigvuldigen) en ** (machtsverheffen) worden op dezelfde manier gebruikt als in een schriftelijke berekening. In de bewerking kan een onbeperkt aantal haakjes gebruikt worden.

Als u een fout typt, kunt u de berekening veranderen door met de cursortoetsen naar de fout te gaan en dan DEL in te drukken.

Calc: 4+7 =11

1.8.2.
Een uitkomst gebruiken in een andere berekening

U kunt de uitkomst van een berekening gebruiken voor een nieuwe bewerking. Voer een berekening uit en als het resultaat verschijnt:

De oude uitkomst staat nu op de bewerkingsregel met het nieuwe cijfer of symbool erachter:

Calc: 11+_

1.8.3.
Een berekening wijzigen

Een handige toepassing van deze rekenmachine is de mogelijkheid uw oorspronkelijke berekening te veranderen. Voer nogmaals een berekening uit en als de uitkomst op het scherm staat:

Het resultaat verdwijnt en u kunt de berekening aanpassen.

Andere manieren om de berekening te wijzigen
Fouten

Als u een fout intypt zoals 7-*5, hetgeen de rekenmachine niet begrijpt, ziet u de volgende boodschap:

ERROR   SYNTAX ERR   ____________________ press SPACE key

Percentages

Percentages worden als volgt berekend:

100+5%=105 100-5%-95 100*5%=5 100/5%=2000 115<15%=15 115>15%=10

Voorbeelden

Om 15% BTW op te tellen bij 345:
345+15%=396.75

Om uit te rekenen wat de prijs is zonder BTW:
396.75>15%=345

Om uit te vinden hoeveel van het totale bedrag uit BTW bestaat:
396.75<15%=51.75

1.8.4.
Geheugens van de rekenmachine

De Organiser beschikt over tien geheugens die ofwel in de rekenmachine ofwel in OPL gebruikt kunnen worden.

U kunt er getallen in opslaan voor gebruik in berekeningen.

Hier kunnen dan getallen bij worden opgeteld, van worden afgetrokken en ze kunnen worden opnieuw worden gebruikt.

Zowel in de rekenmachine als in OPL heten de geheugens M0 tot en met M9.

Om de uitkomst van een berekening in het geheugen M0 op te slaan:

De naam van het eerste geheugen, M0, verschijnt links van de uitkomst, en boven de berekening krijgt u de inhoud van het geheugen te zien:

± 9:30a <M0=0>   Calc:4+5   M0:=9

Om de uitkomst in een ander geheugen op te slaan:

U kunt het gekozen geheugen nu op drie manieren wijzigen:

EXESlaat de uitkomst in het geheugen op, en vervangt daarmee de huidige inhoud.
+Telt de uitkomst op bij de inhoud van het geheugen.
-Trekt de uitkomst van de geheugeninhoud af.

Opgeslagen getallen betrekken bijeen berekening U kunt het getal dat in het geheugen M0 staat gebruiken in uw berekeningen, bijvoorbeeld: 27*M0/2

Als u per ongeluk MODE indrukt en dan de geheugennaam wilt verwijderen, drukt u op DEL.

Functies voor getallenreeksen

U kunt bewerkingen uitvoeren op getallenreeksen met behulp van de volgende (OPL) functies, die berekenen:

SUM De som
MEAN Het gemiddelde
STD De standaard deviatie
VAR De variatie
MAX Het grootste getal in de reeks
MIN Het kleinste getal in de reeks.

De getallen dienen direct na de functie en tussen haakjes te worden getypt, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld:

MEAN(8,9,10)

Vergeet niet dat u in de rekenmachine SHIFT moet gebruiken om letters te typen.

Exponent

U kunt E gebruiken als exponent.
3.6E4 bijvoorbeeld, staat voor 36.000

Decimalen

Bereken 4*7/9. Merk op dat het resultaat 3.11111111111 getoond wordt met elf decimalen. Op deze manier werkt de rekenmachine normaal; er kunnen zoveel cijfers in staan als nodig is, met een maximum van twaalf.

Als u met geldbedragen werkt, en het aantal decimalen wilt vaststellen op twee:

Bereken wederom 4*7/9. De uitkomst is nu 3.11. U kunt minimaal nul en maximaal 12 decimalen krijgen. Om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling toetst u FIX= in.

1.8.5.
OPL en de rekenmachine

OPL functies in berekeningen

U kunt bij uw berekeningen gebruik maken van alle numerieke functies van de Organiser Programming Language - zelfs als u verder geen gebruik maakt van OPL.
De numerieke functies staan vermeld bovenaan hoofdstuk 1.8. van de OPL handleiding. U kunt hiermee veel meer bewerkingen uitvoeren dan beschikbaar zijn in een gewone rekenmachine. Bijvoorbeeld:

SIN(PI/4)/(3.8*COS(1.2))

Hier zijn de SIN-, COS- en PI-functies toegepast. Een ander voorbeeld is het berekenen van de sinus van 30°, Dit wordt als volgt ingetypt:

SIN(RAD(30))

De RAD functie verandert van graden naar de radialen die de SlN functie vraagt.

Wanneer u op EXE drukt terwijl er een fout in uw berekening staat, krijgt u een foutmelding en dient u, zoals de boodschap aangeeft, SPACE in te drukken en de fout te verbeteren. De cursor bevindt zich op het niet-herkende teken.

Wanneer u een teken intoetst dat geen functienaam of wiskundige bewerking symboliseert, als in onderstaand voorbeeld, staat de cursor op de P:

10*P/(22/7)

OPL procedures in berekeningen

Wanneer u OPL procedures in de Organiser heeft ingevoerd, kunt u de namen ervan in uw berekeningen verwerken. Alle procedurenamen eindigen met een dubbele punt.

Plaats de waarde die u wilt bewerken tussen haakjes achter de procedurenaam. In dit voorbeeld is de procedurenaam TAX en de waarde 20.000:

TAX:(20000)

De waarde waarop u de procedure wilt uitvoeren heet een parameter. U kunt ook een geheugennaam als parameter gebruiken:

TAX:(M1)

Procedurenamen kunnen verwerkt worden in vrij ingewikkelde berekeningen. Wanneer u bijvoorbeeld een procedure heeft met de naam FACT:, welke de faculteit berekent van een opgegeven getal, kunt u deze verwerken in een berekening als deze:

587*2.883/(4+FACT:(3))

Op de waarde 3 wordt de procedure toegepast. De uitkomst daarvan wordt opgeteld bij 4 en de rest van de bewerking wordt hierop uitgevoerd.

De rekenmachine geeft de parameters door als floating point getallen (met een variabel aantal decimalen). Om gehele getallen (integers) aan een procedure door te geven, dient u de INT functie te gebruiken, als volgt:

5/3+PROC:(INT(10))

De OPL handleiding wijst u hoe u uw eigen OPL procedures kunt schrijven, en voorbeelden hiervan vindt u in hoofdstuk 1.7.

1.8.6.
Samenvatting

Een berekening uitvoeren
De rekenmachine vrij maken
Een uitkomst in een geheugen opslaan
De inhoud van een geheugen gebruiken
Een uitkomst nogmaals gebruiken
Een berekening wijzigen

hoofdstuk negen
gebruik van de organiser

1.9.
De notitiebladen

De Organiser notitiebladen zijn de ideale plaats om lijsten op te slaan met dingen die u nog te doen heeft. Het notitieblad heeft zijn eigen rekenmachine zodat u uw uitgaven makkelijk kunt bijhouden. U kunt een password beveiliging instellen zodat u ook geheime gegevens kunt opslaan zoals PIN-codes.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het hoofdblad kunt gebruiken, en vervolgens hoe u de opties uit het notitie menu kunt gebruiken en extra bladzijden kunt maken.

1.9.1.
Het gebruik van het hoofdblad

Het notitieblad onderscheidt zich op twee manieren van het record:

Als u het notitieblad verlaten heeft blijft alles wat u genoteerd heeft, staan, zodat de volgende keer dat u het notitieblad gebruikt, u desgewenst notities kunt toevoegen en uitwissen.

De opties in het notitie menu

Druk MODE in als u in het notitieblad bent om het menu te krijgen.

Find Save Load New→

In een dergelijk éénregel menu:

De vijftien opties zijn:

Find Zoekt een gegeven zoeksleutel in het notitieblad.
Save Slaat een benoemd notitie bestand op.
Load Voert gegevens in in een ander notitie bestand.
New Maakt een nieuwe bladzijde.
Home Brengt u naar het begin van het notitieblad.
End Brengt u naar het einde van het notitieblad.
Calc Voert berekeningen uit op cijfers in de notities.
Sort Ordent de regels in het notitieblad alfabetisch.
Number Nummert de regels in het notitieblad.
Password Geeft password beveiliging.
Print Drukt het notitieblad af.
Dir Geeft een directory lijst (inhoudsopgave) van alle notitie bestanden.
Copy Copiëert een notitie bestand.
Delete Verwijdert een notitie bestand.
Zap Wist de actieve bladzijde.
Find

Find in het notitieblad werkt hetzelfde als de Find optie van het hoofdmenu.

Zap

U wist het notitieboek met de Zap optie.

Aangezien de totale inhoud van het notitieblad uitgewist wordt, vraagt de Organiser u om een bevestiging.

Calc

De beschikbare functies in de rekenmachine van het notitie blad zijn dezelfde als de bewerkingen voor getallenreeksen in de hoofd- rekenmachine:

SUM= telt de getallen op.
ITEMS= telt hoeveel items er in de berekening zijn ingebracht.
MEAN= VAR= en STD= geven resp. het gemiddelde, de variantie en de standaard deviatie.
MAX= en MIN= geven het grootste en het kleinste getal.

PHONE CALLS=4.19 LUNCH=37 DINNER=25 HOTEL=57.75 SUM= ITEMS

Druk op MODE en kies dan Calc uit het notitie menu. De uitkomsten worden als volgt getoond:

PHONE CALLS=4.19 LUNCH=37 DINNER=25 HOTEL=57.75 SUM=123.94 ITEMS=4

U kunt naar wens getallen toevoegen, uitwissen of veranderen en dan de uitgaven weer berekenen. U hoeft niet steeds de uitkomsten achter de = tekens te verwijderen: ze veranderen automatisch als u een nieuwe berekening maakt.

De functies bewerken alle aantallen in het notitieblad; ook diegene die erachter staan.

Decimalen in uitkomsten

Normaliter worden de uitkomsten van berekeningen afgerond op twee decimalen. Het maximum aantal cijfers in de uitkomst is vijftien. U kunt dit wijzigen door de FIX= functies ergens in net notitieblad in te typen. De schrijfwijze van de functie is FIX=x el FIX=x,y waarbij x staat voor het aantal decimalen en y voor het maximum aantal tekens tot vijftien in de uitkomst (inclusief de punt). Het voordeel van het instellen van een maximum aantal tekens is dat de getallen netjes op één lijn komen.

Sort

Plaatst de regels in het notitieblad in alfabetische orde. Alle regels worden geordend behalve de eerste titelregel.

ANGELA JOHN ADAMS JOHN SMITH

Zowel cijfers als letters worden geordend, zodat als u nummers heeft aangegeven voor een volgorde van belangrijkheid, u de aantekeningen ook in die volgorde op het scherm zult krijgen.

Om te kunnen ordenen heeft u tweemaal zoveel vrije geheugencapaciteit nodig als de omvang van het notitieblad.

Number

VoegT een cijfer toe aan het begin van elke regel. Zo worden alle regels genummerd behalve de eerste titelregel.

U krijgt de genummerde lijst te zien:

1) Alison 2) John 3) John Adams

Print

Met behulp van deze optie kunt u een notitieblad afdrukken:

Kies Print uit het notitie menu en daarna Y om te bevestigen. Een boodschap verschijnt als volgt op het scherm:
Printing..

Als u wilt annuleren, drukt u op ON/CLEAR.

Als er geen printer is aangesloten, krijgt u de foutmelding DEVICE MISSING. Zie voor verdere informatie over printen hoofdstuk 2.17.

Password beveiliging

Een password beveiliging is ideaal voor het opslaan van PIN-codes en andere privé gegevens.

Als u een password op een notitieblad wilt hebben:

Er wordt twee keer gevraagd om het password in te typen. Terwijl u typt verschijnen #-tekens op het scherm.

Van nu af aan kan niemand op deze bladzijde komen zonder eerst het password in te typen.

Als u op een gegeven moment het password wilt veranderen dient u de betreffende bladzijde op te zoeken en Password op te vragen. U geeft eerst het bestaande password, en dan tweemaal het nieuwe.

Waarschuwing: Als u het password vergeet kunt u beschermde bladzijde nooit meer betreden.

De notities worden gecodeerd hetgeen wil zeggen dat niemand ze kan lezen ook al worden ze naar een andere computer gecopiëerd of vindt iemand waar in het geheugen de gegevens staan opgeslagen.

1.9.2.
Meerdere notitiebladen gebruiken

Als u voor het eerst Notes opvraagt, komt u in het actieve notitieblad, genaamd NOTEPAD. U kunt echter meerdere bladzijden gebruiken, elk in een eigen file. Er zijn twee manieren om dit te bereiken:

Een nieuw notitieblad maken

Kies New, en als er notities in het bestaande blad zijn die u niet heeft opgeslagen, wordt er gemeld dat de gegevens gewijzigd zijn sinds de vorige keer dat er opgeslagen is:

DATA HAS CHANGED   NOTEPAD   ____________________ New? Y/N

Indien u de bedoelde gegevens eerst wilt opslaan in een file, drukt u op N en kiest u Save. Als u de gegevens heeft opgeslagen, kunt u weer New kiezen. Als u de gegevens wilt wissen, drukt u op Y.

U krijgt dan een leeg notitieblad met de gegeven naam op het scherm.

Een notitieblad laden

Als u met meer dan één notitieblad werkt, komt u altijd in het blad waarin u het laatst gewerkt heeft. Als u wilt kunt u dan Load kiezen om in een ander blad gegevens in te voeren (te laden).

Als u in het laatstgebruikte notitieblad gegevens veranderd heeft die u niet heeft opgeslagen, krijgt u de waarschuwing DATA HAS CHANGED.
U kunt nu wel laden of u kunt eerst terug gaan en opslaan, op de in de vorige sectie beschreven wijze.

Dan krijgt u het volgende op het scherm te zien:

LOAD NOTEPAD   Load A:EXPENSES    

Kies een notitieblad om in te voeren op één van de volgende manieren:

Zie voor nadere informatie over bestandenlijsten hoofdstuk 2.12.

Een notitieblad opslaan

U kunt een notitieblad op elk gewenst tijdstip onder een nieuwe naam opslaan. Als u bijvoorbeeld de notities in het hoofdblad wilt bewaren onder de naam TODO:

U kunt de notities in NOTEPAD nu via de zap optie verwijderen.

Dir, Copy en Delete

Deze drie menu opties werken precies hetzelfde als in het utils menu, behalve dat u geen bestand soort hoeft te kiezen. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 2.15.

1.9.3.
Samenvatting

Het hoofd notitieblad gebruiken

De volgende keer dat u in het notitieblad komt ziet u uw aantekeningen gelijk staan.

Het notitieblad uitwissen

hoofdstuk tien
gebruik van de organiser

1.10.
Wereldtijden en landnummers

In World stelt u allereerst uw verblijfplaats in. U kunt dan in de Organiser het internationale toegangsnummer, de landen netnummers vinden vanuit uw verblijfplaats naar alle wereldsteden. Bovendien vermeldt de Organiser de locale tijden.

NB. Als u de wereldtijden afgestemd wilt hebben op G.M.T., en er bij u op het moment een zomertijd in werking is, dient u de Daylight saving in de Time optie te hebben ingesteld. Zie hoofdstuk 1.2.

1.10.1.
De juiste verblijfplaats instellen

De verblijfplaats krijgt u te zien op de klok als u Time kiest in het hoofdmenu. Wanneer u de verblijfplaats verandert, verandert de tijd mee afhankelijk van de nieuwe tijdzone. Om de verblijfplaats te wijzigen:

De eerste keer krijgt u op het scherm te zien hoe u naar New York belt vanuit de standaard ingestelde verblijfplaats. U kunt met de up en down cursortoetsen de lijst van steden en landen bekijken.

New York Manhattan  USA   Sun 1 Jan 9:00a   Dial: 010 1 212

Om de juiste plaats in te stellen:

Zodra u begint met typen verschijnt een stad of land bovenaan het scherm.

Als u bijvoorbeeld Amsterdam wilt instellen en u typt AM, is Amman de eerstvermelde naam:

Amman   Jordan   ____________________ Set home: AM_

U kunt dan met de down toets de andere plaatsnamen bekijken die met AM beginnen, of u kunt de volgende letter geven - AMS.

U keert nu terug naar het scherm dat toont hoe u vanuit uw verblijfplaats naar New York kunt bellen:

New York Manhattan  USA   Sun 1 Jan 9:00a   Dial: 09* 1 212

Als u nu op ON/CLEAR drukt om terug te gaan naar het hoofdmenu, ziet u dat de tijd op de klok is aangepast. Als u Time kiest, wordt daar de nieuwe verblijfplaats vermeld.

Nummers en tijden opzoeken

Met Find kunt u nu de land- en netnummers opzoeken van alle wereldsteden. U krijgt dan ook de locale tijden te zien.

U hoeft met eerst naar het menu te gaan, het typen van de eerste paar letters van de plaatsnaam die u wilt bellen, voldoet:

De Find prompt komt op het scherm, en de betreffende stad en landnaam verschijnen:

Lisbon   Portugal   ____________________ Find: LIS_

U krijgt het toegangsnummer, het land- en netnummer en de locale tijd nu als volgt te zien:

Lisbon   Portugal   Wed 31 May 10.00a  Dial: 010 351 1

Als u alle 650 landen en steden wilt zien, kunt u A intypen en dan met de down toets door de lijst lopen.

NB. De opgegeven locale tijd kan een uur afwijken als er in het land een zomertijd in werking is: de tijden worden namelijk ten opzichte van G.M.T. berekend.

Landnummers
, Geeft een pauze aan in het nummer.
? Geeft aan dat de manier van opbellen waarschijnlijk afwijkt. Informeer bij de internationale telefonist(e).
No CodeGeeft aan dat automatisch bellen naar het genoemde land niet mogelijk is. Dit kan echter veranderen: informeer bij de internationale telefonist(e).

NB. Als u uw eigen plaatsnaam opgeeft, krijgt u geen telefoonnummer te zien.

Landen

Als u een land in plaats van aan stad opvraagt, krijgt u het toegangs- en het landnummer is zien en de tijd in de hoofdstad.

Noord/Zuid/Oost/west

Deze staan achter de plaats- of landnaam. Bijvoorbeeld:

Germany West Berlin East Korea North

Dus om Noord Korea te vinden typt u KOR


hoofdstuk elf
gebruik van de organiser

1.11.
Tijd

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de klok een uur voor- of achteruit zet en hoe u de stopwatch en timer kunt gebruiken. Hoofdstuk 1.1 beschrijft de instelling van de klok.

1.11.1
De klok een uur voor- of achteruit zetten

Vooruit

Een (D) indicatie verschijnt naast de tijd op de klok.

Achteruit

De indicatie (D) verdwijnt van het scherm en de tijd gaat een uur terug.

1.11.2
Stopwatch

Kies stopwatch uit het Time menu:

Stopwatch 00:00:00.00

De stopwatch telt in stappen van 0.05 seconden. Om de stopwatch te starten drukt u op EXE. Gebruik de volgende toetsen:

ON/CLEAR brengt u terug naar de gewone klok.

Timer

Kies Timer in het Time menu:

TIMER     Mins:00 Secs:00  

De cursor staat op de minuten, zodat u gelijk de tijd kunt instellen.

Als de timer afloopt, klinkt het alarmsignaal gedurende een minuut.

NB. Als de stopwatch en de timer in werking zijn gaan er geen Organiser alarmen af.


hoofdstuk twaalf
overige informatie

2.12.
Bestanden

De Organiser kent drie soorten hoofdbestanden:

2.12.1.
Een bestand kiezen

Wanneer u een aanwezig bestand kiest, bijvoorbeeld als u een notitiebestand laadt, een agendabestand terughaalt of een agendabestand ordent, wordt er als volgt om een bestandnaam gevraagd:

Load A:_ of Restore A:_ of Sort A:_

U kunt nu twee dingen doen:

1 Als u de bestandnaam weet:

2 Als u het bestand wilt kiezen uit een lijst in het device:

De lijst vertoont de bestanden in de volgorde waarin u ze heeft opgeslagen, te beginnen met het oudste.

In het onderstaande voorbeeld werd Load gekozen in het notitieblad, en daarna de down toets gebruikt:

LOAD NOTES   Load A:*   Notes EXPENSES 64 Notes TODO 90

Om een bestand te kiezen:

Als de lijst op het scherm staat kunt u met de right en left toetsen terug naar de promptregel om het device desgewenst te veranderen. U kunt de promptregel verwijderen met ON/CLEAR.

De cijfers aan de rechterkant van de lijst geven aan:

Andere manieren om de bestandenlijsten te bekijken

Gebruik makend van de down toets ziet u de bestanden in de volgorde waarin u ze hebt opgeslagen, maar u kunt ook:

Op de up cursortoets drukken zodat u het meest recente bestand het eerst ziet. Houdt de toets ingedrukt om naar boven te gaan in de lijst.

of

Een combinatie van wild cards intypen om een lijst van bepaalde bestanden te zien bijvoorbeeld - E* om alleen de bestanden beginnend met E op te vragen. Druk daarna op EXE.

De <*> aanduiding - bij Copy en Delete.

Wanneer u uitwist of copiëert, is het eerste item in de bestandenlijst: <*>.
Dit symbool vertegenwoordigt alle bestanden in de lijst.

In het volgende voorbeeld is Delete gekozen van het notitiemenu, waarna de downtoets is gebruikt:

DELETE NOTES   Delete A:*   Notes <*>   Notes EXPENSES 64

Als u nu <*> kiest, verwijden u alle bestanden uit de lijst.

Het is raadzaam om eerst met de up en down toetsen de lijst door te kijken voordat u dit commando geeft.

Bestandennamen

Bestandennamen bestaan uit maximaal acht tekens, waar van de eerste een letter moet zijn.

Twee bestanden van hetzelfde soort kunnen nooit dezelfde naam hebben. Dit geldt ook voor agenda bestanden en data bestanden, aangezien deze bestanden hetzelfde zijn.

Andere soorten bestanden

Uw Organiser kent nog andere soorten bestanden. Hieronder volgt een lijst met alle mogelijke soorten, waarvan u een lijst kunt opvragen via de Dir optie in utils:

All alle soorten.
Files Datafiles met records en opgeslagen agenda's.
Notes Opgeslagen notitiebladen.
Opl OPL procedures.
Comms Comms Link parameter bestanden
Plan Spreadsheets
Pager Pager parameter bestanden
Xdiry XP of CM agenda bestanden.
Waar u bestanden dient op te slaan

U kunt bestanden opslaan in het interne geheugen, A: of op een pak; B: of C:

Het is raadzaam om een copie van belangrijke bestanden op te slaan in een Datapak, daar dit de meest veilige opslagplaats is. In het volgende hoofdstuk vindt u hierover meer informatie.


hoofdstuk dertien
gebruik van de organiser

2.13.
Opslag media

2.13.1.
Gebieden A: B: C:

Het interne geheugen van de Organiser is device A: Achterop de Organiser is het bovenste externe device B: en het onderste C:

Bij aanschaf van de Organiser zijn de twee devices afgedekt om de elektrische aansluitingen te beschermen. Houdt de devices altijd afgedekt door een deksel of pak.

In de devices B: en C: passen Datapaks, Rampak of programmapakketten zoals het Pocket Spreadsheet.

De Organiser zoekt uit op welk devices Rampaks of Datapaks zijn aangesloten zodat, als u Save of Find kiest en op MODE drukt om naar een ander device te gaan, u alleen de aangesloten systemen kunt selecteren. Wanneer u geen enkel pak heeft aangesloten heeft het indrukken van MODE dus geen enkele zin - u blijft in gebied A:.

Als u een device heeft geselecteerd, blijft dit uw device totdat u van device wisselt.

2.13.2.
Datapaks, Rampaks en intern geheugen

Het interne geheugen van de organiser en Rampak is RAM (random access memory):

In Datapaks zit een EPROM (erasable programmable read only memory):

De voordelen van de Datapaks zijn dat ze erg veilig zijn en dat ze niet aangetast worden wanneer de batterij leeg is. Ze zijn dus bij uitstek geschikt voor het opslaan van gegevens.

De voordelen van Rampaks zijn dat ze erg weinig stroom gebruiken en dat de data letterlijk verwijderd worden, zodat u naar wens wijzigingen kunt aanbrengen zonder ruimte te gebruiken. Ze zijn het beste medium om programma's te schrijven en te testen. Van uw belangrijke gegevens dient u voor de zekerheid altijd een back-up te maken op een Datapak of een personal computer.

Datapaks aansluiten

Zorg ervoor dat u geen toetsen indrukt terwijl u een Datapak aansluit of verwijdert. Als u dit doet kunt u het beste de machine ondersteboven op een plat oppervlak leggen, zodat het toetsenbord uitgeschakeld is.

Er zijn Datapaks in de handel met een capaciteit van ongeveer 16.000, 32.000, 64.000 en 128.000 tekens.

Rampaks aansluiten

Lees het informatieboekje dat u bij de Rampak krijgt vòòr het aansluiten of verwijderen.

Een nieuw Datapak of Rampak initialiseren

De eerste keer dat u op een nieuw of opnieuw geformatteerd Datapak gaat werken, verschijnt de boodschap dat het device geïnitialiseerd wordt.

U kunt bijvoorbeeld na het intypen van een record een nieuw Datapak in device B: aansluiten om het record in op te slaan, Het scherm meldt dan:

a 9:30a Save on A:   >JOHN SMITH   0962 65431_

Als u MODE indrukt om van A: naar B: te wisselen, krijgt u de volgende boodschap te zien:

SIZING PACK B: PLEASE WAIT

Waarna het scherm meldt:

a 9:30a Save on B:   >JOHN SMITH   0962 65431_

U kunt dan op EXE indrukken om het record op het nieuwe Datapak in device B: op te slaan.

Als u een Datapak aansluit dat al geïnitialiseerd is, kunt u het meteen gebruiken.

Een Datapak formatteren

Hoe zuinig u ook bent met een Datapak, op een gegeven moment is het vol. De volgende keer dat u gegevens op het Datapak wilt opslaan, geeft de Organiser de PACK FULL boodschap.

Hoewel Datapaks gegevens permanent bewaren, is het mogelijk om een volledig Datapak uit te wissen met een proces genaamd formatteren, uit gebeurt door blootstelling aan ultra-violet licht in een Psion Formatter machine. Het opnieuw geformatteerde Datapak is helemaal leeg, en als u het opnieuw aansluit zal de Organiser het opnieuw initialiseren.

Als een Datapak vol is doordat ongewenste "doorgestreepte" gegevens ruimte innemen, maar het daarnaast gegevens bevat die u wel wilt behouden, dient u alle bestanden naar een ander pak te copiëren. De doorgestreepte records en bestanden worden dan genegeerd, zodat alleen feitelijke informatie wordt overgenomen. Het oude pak kan dan opnieuw geformatteerd worden in de Psion Formatter.

Instructies voor het copiëren van bestanden vindt u in het utils hoofdstuk.

Merk op dat het witte label aan de onderkant van eik Datapak is aangebracht ter bescherming tegen overmatige blootstelling aan licht. U dient het vòòr het formatteren te verwijderen.

Een Rampak formatteren

Gebruik de Format optie in het utils menu.


hoofdstuk veertien
gebruik van organiser

2.14.
Xfiles: extra data bestanden

Het MAIN databestand

Een gegevensbestand is een verzameling records. Wanneer u een record opslaat via de Save optie in het hoofdmenu, gaat de record in een bestand met de naam MAIN. Hier zoekt de Find optie ook de records weer op. (MAIN is een speciaal gegevensbestand dat in elk device aanwezig is.)

2.14.1.
Xfiles

Als u een database nodig heeft met meer mogelijkheden kunt u de Xfiles optie gebruiken om extra databestanden te creëren.

a 9:30a Find Save New   Open Print Sort   Dir Copy Delete

2.14.2.
Het actieve bestand

De Xfiles opties Find en Save werken op records in het actieve bestand.

Als u nog geen andere bestanden heeft gemaakt, is het MAIN bestand het actieve bestand. Wanneer u New gebruikt om een nieuw bestand te maken, wordt dit het actieve bestand tot u naar een ander gaat met Open.

De hoofdmenu opties Find en Save werken nog steeds op het MAIN bestand ook al opent u een ander bestand via Xfiles.

De Xfiles opties:
Find Zoekt een record met een zoeksleutel - in het actieve databestand.
Save Slaat een record op in het actieve bestand. Na het opslaan keert u telkens terug naar de Save prompt - te gebruiken wanneer u veel records tegelijk wilt opslaan.
New Maakt een nieuw gegevensbestand - dit wordt automatisch het actieve bestand.
Open Geeft toegang tot een bestand, hetgeen wil zeggen dat het het betreffende bestand actief maakt, waar Find en Save dan in opereren.
Print Drukt het gehele, of geselecteerde delen van het actieve bestand af.
Sort Plaatst de records in een gegevensbestand in alfabetische volgorde.
Dir Toont een directory van alle gegevensbestanden in het gekozen device.
Copy Copiëert één of meerdere gegevensbestanden.
Delete Verwijdert één of meerdere gegevensbestanden.
1 Find

Werkt als Find in het hoofdmenu, met één verschil:

Het werkt niet alleen in het MAIN gegevensbestand, maar ook in de bestanden die u actief heeft gemaakt.

2 Save

Ten opzichte van de Save optie in net hoofdmenu zijn er twee verschillen;

3 New

Maakt een nieuw gegevens bestand. Dit bestand is meteen actief, zodat de XFiles opties Find en Save hierin opereren tot u via Open een ander bestand actief maakt.

Bestandnamen kunnen maximaal acht tekens bevatten, waarvan de eerste een letter moet zijn.

4 Print

U kunt het actieve bestand volledig uitprinten, of records selecteren. Kies Print, waarna u twee dingen kunt doen:

of

In het onderstaande voorbeeld was de opgegeven zoeksleutel DR*YORK, om alleen de records te printen die deze twee woorden bevatten:

a 9:30a Print: A:CLIENTS   >DR*YORK   Print...

U kunt ten alle tijden ON/CLEAR indrukken om het printen te onderbreken.

Als er geen printer is aangesloten, krijgt u de DEVICE MISSING boodschap. Zie voor verdere details over printen, hoofdstuk 2.17.

Open, Sort, Dir, Copy, Delete

Alle overige Xfiles opties, behalve Dir, functioneren pas na opgave van de naam van een gegevensbestand.

In sommige gevallen geeft de machine de naam van het bestand waarin u het laatst heeft gewerkt. U kunt dan EXE indrukken om dit te accepteren, of de down toets gebruiken om een lijst van alle bestanden te krijgen. Zie voor verdere informatie over de bestandenlijsten hoofdstuk 2.12.

5 Open

Het bestand dat u opent wordt het actieve bestand, en wordt bewerkt door de Xfiles opties Find en Save.

Er wordt gevraagd welk bestand u wilt openen:

Open A:_

6 Sort

Deze optie plaatst een bestand in device A: in alfabetische volgorde. U kiest het bestand op dezelfde wijze als bij Open.

Als u EXE ingedrukt heeft, meldt de Organiser dat er gesorteerd wordt. Als er veel records zijn, kan dit even duren.

Voor het sorteren is veel geheugencapaciteit nodig; ongeveer tweemaal de ruimte die het te ordenen bestand inneemt. Als er niet genoeg ruimte is, verschijnt de foutmelding OUT OF MEMORY.

7 Dir

Als u Dir kiest verschijnt het volgende op het scherm:

DIR OF FILES   Dir A:_    

8 Copy

Als u Copy heeft gekozen, krijgt u het volgende scherm:

COPY FILES   From A:_    

Deze optie werkt hetzelfde als Copy in utils. Zie het betreffende hoofdstuk voor nadere details.

9 Delete

Als u Delete kiest krijgt u het volgende op het scherm:

DELETE FILES   Delete A:_    

Deze optie werkt hetzelfde als in het utils menu. Zie het betreffende hoofdstuk voor nadere informatie.

Een bestandnaam in het hoofdmenu zetten.

Als u direct vanaf het hoofdmenu één at meer gegevens bestanden wilt kunnen betreden, kunt u de naam van het bestand als optie toevoegen aan het hoofdmenu. Zie het hoofdstuk over het aanpassen van het hoofdmenu voor instructies.


hoofdstuk vijftien
gebruik van de organiser

2.15.
Utils: algemene hulpfuncties

Druk in het hoofdmenu op U om het utils menu te krijgen. Dit menu heeft een sleutel als symbool:

I 8:15a Search Info Sound  Dir Copy Delete Passw Lang Reset Format

De elf opties van dit menu zijn:

Search Zoekt aan de hand van een gegeven zoeksleutel overal; in de agenda, gegevensbestanden, notities en procedures.
Info Geeft informatie over de vrije geheugenruimte.
Sound Schakelt alle signalen aan en uit.
Dir Geeft directory lijsten van alle soorten bestanden.
Copy Copiëert elk type bestand.
Delete Verwijdert elk type bestand.
Passw Geeft password beveiliging.
Lang Verandert de taal van de Organiser.
Reset Wist en herstelt de Organiser door alle gegevens te verwijderen.
Format Formatteert een Rampak.
1 Search

Werkt hetzelfde als de Find optie uit het hoofdmenu, met dien verstande dat het overal zoekt, in deze volgorde:

  1. De actieve agenda
  2. Het actieve notitieblad (tenzij password beveiliging is ingesteld)
  3. Notitiebestanden op A: B: C: (tenzij password beveiliging is ingesteld)
  4. Gegevensbestanden op A: B: C:
  5. OPL procedure bestanden op A: B: C:

SEARCH ALL DATA   >_    

De gevonden invoer wordt getoond - hier is het gevonden op een notitieblad:

NOTES A:HOLIDAY   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CANCEL PAPERS   CANCEL MILK

2 Info

Deze optie toont u hoeveel vrije geheugencapaciteit u heeft.

De zwarte balk aan de linkerkant toont hoeveel ruimte wordt ingenomen door de bovenaan genoemde applicatie; de grijze balk aan de rechterkant geeft aan hoeveel ruimte de andere applicaties innemen. De ruimte tussen de twee balken geeft de omvang van het vrije geheugen aan.

In het onderstaande voorbeeld:

PACK A:8330   0% 100% XXX____________XXXXX Pack A: Others

Als u veel 'Others' heeft die benodigde ruimte innemen op Pak A:, probeer dan uw oude agenda invoer uit te wissen, of de actieve agenda en notities op een pak op te slaan.

3 Sound

Met behulp van deze optie kunt u alle signalen uitschakelen, inclusief alarmen. Het menu geeft:

On Off

Dir, Copy en Delete

Als u één van deze opties uit het utils menu kiest, dient u eerst een bestandsoort op te geven. Dit kan zijn:

All Alle soorten
Files Gegevensbestanden met records of opgeslagen agenda's
Notes Opgeslagen notitiebladen
Opl OPL procedures
Comms Comms Link instellingsbestanden
Plan Spreadsheets
Pager Pager instellingsbestanden
Xdiry XP of CM agenda bestanden

Voor de Dir, Copy en Delete opties dient u bestanden aan te geven. Zie hoofdstuk 2.12. voor nadere details over het selecteren uit bestandenlijsten.

4 Dir

Als u vanuit Notes, Prog of Xfiles de Dir optie kiest, hoeft u geen bestandsoort aan te geven. In utils dient u echter wel aan te geven van welk soort bestand u een lijst wilt hebben. u ziet dan deze prompt:

Dir A:_

5 Copy

U kunt één of meer bestanden copiëren. In utils dient u eerst aan te geven welk soort bestand u wilt copiëren. U krijgt dan deze prompt te zien:

From A:_

U kunt nu het volgende doen:

U ziet dan deze prompt:

TO B:_

NB. U kunt alleen van een device naar een ander device copiëren - Als u probeert van A: naar A: of van B: naar B: te copiëren krijgt u een BAD FILE NAME foutmelding.

Voorbeelden

FROM A:MAIN TO B: Copiëert het bestand genaamd MAIN op A: naar het pak op B:

FROM A:MAIN TO B:OLDMAIN Copiëert het bestand MAIN op A: naar het pack op device B: - waarbij de copie de naam OLDMAIN krijgt.

FROM A:C* TO B: Copiëert alle bestanden op A:, beginnend met de letter C, naar het pak in B: - de copieën krijgen dezelfde namen.

FROM A:* TO B: Copiëert alle bestanden op A: naar het pak in device B:.

Wat gebeurt er als bestanden worden gecopiëerd
Gegevensbestanden en agenda's
OPL procedures en notities

Wanneer u bijvoorbeeld een procedure heeft met de naam B:PROC en een met de naam A:PROC, en u wilt alle bestanden van A: naar B: copiëren, zal B:PROC uitgewist worden en vervangen door A:PROC.

6 Delete

Als u vanuit Notes, Prog of Xfiles naar Delete gaat, kiest u geen bestandsoort. In utils dient u wel het soort bestand aan te geven dat u wilt verwijderen. U ziet dan deze prompt:

Delete A:_

U kunt één of meerdere bestanden uitwissen. U kiest het bestand op dezelfde wijze als bij Copy.

Wanneer u meerdere bestanden wilt verwijderen, is het raadzaam om eerst de bestandenlijst door te kijken voordat u <*> kiest om alle bestanden ineens te verwijderen.

7 Password beveiliging

Wanneer u eenmaal een password heeft opgegeven kunt u kiezen om de password beveiliging aan of uit te schakelen. Als de bescherming in werking is, vraagt de Organiser om het password in te typen, elke keer als u inschakelt.

Waarschuwing: Als u uw password vergeet, dient u de batterij te verwijderen om de machine opnieuw in te stellen. Hierdoor zullen alle gegevens verloren gaan.

Als u een Password in wilt stellen:

U wordt twee keer gevraagd het password te geven:

New passwrd:_

Het password kan maximaal acht tekens bevatten. Als u het intypt verschijnen er #-tekens op het scherm.

Niemand kan nu de machine gebruiken of toegang krijgen tot de gegevens, zonder eerst het password op te geven.

Als u de password beveiliging uit wilt schakelen, kiest u Password, en daarna Off.

Indien u het password wilt veranderen, kiest u Password en vervolgens Change. Eerst geeft u het bestaande password, en daarna twee keer het nieuwe. Als u geen password meer wenst, drukt u op EXE als de nieuwe naam wordt gevraagd.

NB. Het is raadzaam om een password op te geven, zelfs als u de bescherming niet instelt. Niemand kan dan een password in uw machine zetten en u zodoende buiten sluiten.

8 Lang

Stelt de Organiser in op een andere taal. Kies Lang; daarna de gewenste taal. Let op: als u uw hoofdmenu al heeft aangepast aan uw persoonlijke wensen (zie ook hoofdstuk 2.16.), verliest u deze aanpassingen bij het instellen van een andere taal.

9 Reset

Deze optie verwijdert alle gegevens in A:, het interne geheugen.

Kies Reset uit het utils menu; u krijgt de mogelijkheid te annuleren. Als u niet wilt resetten, drukt u op ON/CLEAR. Wilt u wel resetten, druk dan op DEL. Er wordt nu gevraagd:

DO YOU REALLY WANT  TO DELETE ALL DATA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Confirm? Y/N

Als u N of ON/CLEAR indrukt, keert u terug naar het utils menu en de gegevens blijven intact. Als u zeker alle gegevens in het interne geheugen wilt verwijderen, drukt u op Y.

10 Format

Deze optie formatteert een Rampak, waarbij alle gegevens uitgewist worden.

Als het formatteren in werking wordt gezet ziet u deze boodschap:

SIZING PACK B: PLEASE WAIT.

Wanneer u de boodschap WRITE PACK ERR, te zien krijgt, kan het zijn dat u heeft geprobeerd een Datapak te formatteren.

NB. Om een Datapak te formatteren heeft u een Psion Formatter nodig. Zie het hoofdstuk over opslagmedia.


hoofdstuk zestien
gebruik van de organiser

2.16.
Het hoofdmenu aanpassen

De standaard volgorde van de opties in het hoofdmenu is de volgende:

X 9:30p Find Save Diary  Calc Time Notes  World Alarm Month Prog Xfiles Utils Off

U kunt echter de volgorde veranderen en die opties die u niet gebruikt, verwijderen. U kunt bovendien een gegevensbestand, notitieblad of OPL procedure als nieuwe optie aan het menu toevoegen.

Om een optie te verplaatsen dient u het uit te wissen en daarna op een andere plaats in te voegen.

2.16.1.
Hoofdmenu opties uitwissen

Om een item uit het menu te verwijderen:

Als u bijvoorbeeld Diary wilt uitwissen, om het aan het begin van het menu te plaatsen, drukt u op DEL als de cursor op die optie staat, zodat u ziet:

DELETE MENU ITEM   "Diary"   ____________________ Confirm? Y/N

Het enig item dat u niet kunt verwijderen is off. Bovendien kunt u er geen enkele optie achter plaatsen: het is altijd de laatste optie.

2.16.2.
Hoofdmenu opties terughalen

Om een uitgewist menu item terug te plaatsen:

INSERT MENU ITEM     ____________________ Name:_

Toets de naam van de optie in, bijvoorbeeld DIARY, en druk op EXE.

De naam van een gegevensbestand, notitieblad of OPL procedure toevoegen

U kunt de naam van een extra gegevensbestand, notitieblad of OPL procedure als optie opnemen in het hoofdmenu. Wanneer u dan een van deze namen uit het menu kiest werken ze als volgt:

Gegevensbestand:U gaat naar Xfiles, waar het betreffende bestand actief is gemaakt, en u krijgt de Find prompt om daarbinnen gegevens op te zoeken.
Notitieblad:U gaat rechtstreeks naar het notitieblad.
Procedure:De procedure wordt toegepast.

U kunt geen namen opgeven die hetzelfde zijn als de oorspronkelijke menu items.

U voert een nieuwe naam in op dezelfde wijze als wanneer u een oorspronkelijke menu optie her-invoert, door MODE in te drukken in het hoofdmenu, en vervolgens de naam op te geven. Als de naam niet hetzelfde is als die van een oorspronkelijk menu item, vraagt de Organiser u om aan te geven naar welk soort bestand de naam verwijst:

Opl Notes Files

Kies het soort, waarna de naam aan het hoofdmenu wordt toegevoegd.


hoofdstuk zeventien
gebruik van de organiser

2.17.
Printen

Printen vanuit de Organiser

U kunt printen:

de agenda
notitiebladen
gegevensbestanden
OPL procedures

U kunt printen met een Psion Printer II of, via de Psion Comms Link, met elk type seriële printer.

Als u probeert te printen zonder dat er een printer is aangesloten, geeft het scherm deze foutmelding:

ERROR   DEVICE MISSING   ____________________ press SPACE key

Als u wel een Psion II printer of Comms Link heeft aangesloten, en u desondanks deze boodschap krijgt, dient u na te gaan of de printer software geladen is. Hiervoor drukt u in het hoofdmenu op ON/CLEAR. Zie voor nadere informatie de handleidingen van de printer of Comms Link.

Als u een Comms Link gebruikt, controleer dan ook of uw Comms Link instelling juist is.
Zie de Comms Link handleiding voor nadere details.


hoofdstuk achttien
gebruik van de organiser

2.18.
Wat te doen bij problemen

Leeg scherm

Stel het contrast bij met het wieltje aan de rechterkant van de machine.

U mist een hoofdmenu optie

Waarschijnlijk heeft u het item per ongeluk verwijderd. Zie hoofdstuk 2.16. voor informatie over het terughalen van menu opties.

OUT OF MEMORY boodschap

Wanneer u deze boodschap krijgt dient u geheugen capaciteit vrij te maken. U kunt dit doen door de agenda bij te werken (Tidy) of door ongewenste records of procedures uit te wissen.

BATTERY TOO LOW boodschap

Wanneer u deze melding krijgt, dreigt de batterij leeg te raken. Als dit gebeurt, schakelt de organiser zichzelf uit, en dient u hem niet meer in te schakelen. Zie hoofdstuk 1.1. voor instructies over het verwisselen van de batterij.

DEVICE MISSING melding tijdens het printen

Zie hoofdstuk 2.17. voor instructies over het laden van printer software.

Toetssignalen

Als u tijdens het typen merkt dat het intoetsen genegeerd wordt en er signalen gegeven worden, bent u teveel tekens aan het invoeren. Het maximum aantal tekens voor een agenda invoer is 64 en voor een database record 254 met een maximum van 16 regels

Vraagteken "?" op het scherm

Als er een vraagteken op het scherm verschijnt, wil dit zeggen dat een OPL procedure het INPUT commando gebruikt, en u de verkeerde gegevens heeft ingevoerd - bijvoorbeeld tekst in plaats van getallen. Probeert u nogmaals de gevraagde gegevens in te voeren.

Vastzitten in een OPL programma

Gewoonlijk kunt u uit een actief OPL programma stappen door op ON/CLEAR te drukken en vervolgens op Q. Als het programma echter een lus heeft die toetsen leest via commando's als GET, KEY en INPUT, kan het moeilijk zijn om uit het programma te geraken. Probeer meerdere malen snel achter elkaar op ON/CLEAR en Q drukken.
(OPL programma's zijn zodanig ontworpen dat dit probleem zich niet zou moeten voordoen.)

Nadere technische informatie vindt u in de programmeer handleiding. De OPL foutmeldingen staan in Appendix D.


index

Agenda menu opties + wild card * wild card Actief bestand Afspraak invoeren Agenda copy cut dagdeel find goto paste print restore save setup Tekstcopieren Tidy Tijden veranderen Xrestore Agandatekst verwijderen wijzigen Alarm annuleren instellen Prompts onderdrukken veranderen Alarm Y/N Alarmen Alarmsignaal van de agenda uitschakelen Alarmsoorten daily hourly once weekly wrkday Batterij leeg plaatsen vervangen Batterij voltage BATTERY TOO LOW Bestand kiezen opslaan Bestandennamen CAP-toets Cijfers intypen Cursor verplaatsen Datapak formatteren initialiseren aansluiten Datum instellen DEL-toets DEVICE MISSING EPROM EXE-toets Format Hoofdmenu aanpassen opties terughalen opties uitwissen Inschakelen (2) Kleine letters (onderkast) Klok instellen Lang Leeg scherm Month-kalender Normal Siren Chimes Notitiebladen calc laden meerdere bladen gebruiken number opslaan opties notitie menu password beveiliging print sort zap NUM-toets Opslag media Optie kiezen OUT OF MEMORY Password beveiliging Printen agenda gegevensbestanden notitiebladen OPL procedures Printen vanuit de Organiser Rampak aansluiten formatteren initialiseren Record copiëren opslaan 20, opslaan in een Datapak uitwissen zoeken verlaten Recordgrootte Regels samenvoegen tussenvoegen Rekenmachine berekening uitvoeren berekening wijzigen geheugen OPL OPL procedures uitkomst gebruiken Reset Stopwatch tussentijden Taal kiezen Tijd Instellen Toetsenbord leien omgaan Uitschakelen automatisch Utils copy delete dir info search sound Utils menu Wereldtijden/ landennummers verblijfplaats instellen Xfiles copy delete dir new open opties print save sort Zoeksleutel Zomertijd (2)

nederlandse vertaling: Elien van Oostendorp
lay-out: Corien Bos


Overzicht
ORGANISER II

Model LZ
en LZ64

Algemeen

Inschakelen
Uitschakelen
Een optie uit een menu kiezen

of

Enkele belangrijke toetsen
De tijd instellen
Uw verblijfplaats instellen
Landnummers en tijdzones
Kalenders
Stopwatch
Timer

Database

Een record (gegevens zoals een naam en telefoonnummer) opslaan
Een record zoeken
Een record wijzigen of verwijderen
Een record naar een pak copiëren
Het MAIN gegevensbestand alfabetisch ordenen

Alarmen

Een alarm instellen
Een alarmsignaal uitschakelen
Een alarm annuleren

Notities

Het hoofd notitieblad gebruiken
Het notitieblad schoonwissen
Uitgaven bijhouden in een notitieblad

Agenda

Een agendatekst invoeren

Om naar de gewenste dag te gaan:

of

Op de dagpagina:
Een record opvragen om te wijzigen of verwijderen
Gegevens verplaatsen of copiëren

Rekenmachine

Een berekening uitvoeren
De rekenmachine leeg maken
Een uitkomst in een geheugen opslaan
De inhoud van een geheugen gebruiken
Een uitkomst gebruiken in een nieuwe berekening
Een berekening wijzigen

Overige functies

Overal zoeken: In gegevensbestanden, notitiebladen, agenda: en procedures in alle systemen
Password beveiliging

Zelfs als u niet gelijk gebruik maakt van de password beveiliging, kan het raadzaam zijn een password op te geven en Off te kiezen, zodat niemand anders een password in uw Organiser kan instellen.

Waarschuwing: Als u uw password vergeet en de bescherming heeft ingesteld, kunt u de Organiser niet gebruiken zonder de batterij eruit te hebben gehaald.

Zie voor een volledige uitleg van alle Organiser toepassingen de handleiding.
Lees allereerst hoofdstuk 1.1. over de batterij.